Memicedaiska Jin

Memicedaiska Jin.

Stamboom.

HDA, ECVO oogonderzoek goed, LPN1, LPN2, LEMP, N/N. Fokselectie LHCN.  DNA profiel aanwezig.

Tentoonstelling-uitslagen;