Memicedaiska Tristan

HD A, Ecvo ogentest, LPN1 N/N Fokselectie en Magtest LHCN, DNA profiel aanwezig.

Eig. R. van Schijndel, Groeskuilen 153, 5421 ZW Gemert. Tel.: 0492-366463.

Stamboom