Memicedaiska Vasja

HD A, Ecvo ogentest, Fokselectie keuring LHCN, LPN D/N

Vasja heeft twee nesten gehad.

Eerste nest met Memicedaiska Tristan 5 reuen en 3 teven.

Haar tweede nest was met Dragon Dzeus de la Legende du Chene, 6 reuen en 2 teven.

Stamboom