Memicedaiska Hallvard.

Memicedaiska Hallvard.   15 mei 2015 –  31 augustus 2023.

HD A, Ecvo oogonderzoek goed, LPN1 D-N, LPN, LPN 2 , LPNN 3 en  LEMP N/N, fokselectie keuring LHCN. DNA profiel aanwezig.

Stamboom

Eigenaar: A. Jacobs, Visweg 22, 5111 HJ  Baarle-Nassau.

tel. 06-15421933.

email; a.m.jacobs@live.nl