Memicedaiska Per Sempre Bahiga.

Memicedaiska Per Sempre Bahiga is HDA, Ecvo oogonderzoek goed, LPN 1,2 N/N, Lppn1 N/N, Lemp N/N. Fokselectiekeuring LHCN.

Roepnaam Noa.

Stamboom